Místní sdružení a spolky

Místní sdružení a spolky

V naši obci je velký počet zájmových sdružení a spolků, které aktivně zabezpečují kulturní vyžití v obci. Některé již sice bohužel ukončily svou činnost, ale stále postupně vznikají nové a nové.

         Myslivecké sdružení           Bítov - Těškovice
Místní včelaři
Klub důchodců
Farní společenství