Obecní úřad

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 11:00, 15:00 - 18:00
Středa   8:00 - 11:00, 15:00 - 18:00

V dopoledních hodinách je přítomna pouze administrativní pracovnice - účetní.

Starosta obce:           Ing. Otto Schwarz
Místostarosta obce:  Ondřej Nikel
Admin. pracovnice:   Naděžda Hošová


Kontakty:

Obec Bítov
Bítov 117 
743 01 p. Bílovec 1
IČO: 64629929
DIČ: CZ64629929
tel: 556 410 229

datová schránka: 54nay6x
email: urad@obecbitov.cz
           starosta@obecbitov.cz


Platby

Platbu v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu v době úředních hodin.

Pro platbu převodem použijte číslo účtu:
1761963359/0800

Účet je veden u České spořitelny a.s., pobočky v Bílovci.

Zasedání zastupitelstva
Územní plán
GDPR
Služby občanům
Vyhlášky a řády obce